O FIRMIE

EURO – DARMAL Spółka z o.o. ze stałą siedzibą przy ulicy Staszica 6, 58 – 400 Kamienna Góra została powołana do życia w 2006 roku. Pierwsi właściciele ukierunkowali firmę w działalności ogólnobudowlanej, z czasem profil działania firmy został rozszerzony i ukierunkowany na zakres zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę techniczną z niezbędnymi uprawnieniami. Średni potencjał wykonawczy w latach 2006 – 2018 wynosił ponad 100 osób, z czego nadzór i kadra techniczna stanowiło 15 osób. Systematycznie dokształcamy naszych pracowników na seminariach, konferencjach naukowo – technicznych, warsztatach naukowych oraz studiach podyplomowych w dziedzinie ochrony przed korozją. Taka inwestycja w kadrę pozwala nam zwiększyć konkurencyjność oraz zapewnić coraz wyższą jakość oferowanych usług. Nasi pracownicy posiadają liczne niezbędne uprawnienia, certyfikaty i świadectwa kwalifikacji: Frosio, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i wiele innych.

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji kontraktów na terenie Beneluksu.

Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem zapewniającym wymaganą najwyższą jakość jak:

sprężarki o bardzo dużej wydajności

zbiorniki ciśnieniowe ścierniwa wraz z osprzętem

urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej typu Quill Falcon

urządzenia do mycia pod ciśnieniem

agregaty do natrysku hydrodynamicznego

aparaty do metalizacji natryskowej

klimatyzatory i nagrzewnice

komplety nowoczesnych rusztowań

specjalistyczny sprzęt do kontroli jakości robót oraz sprawdzania warunków temperaturowo-wilgotnościowych w trakcie aplikacji farby