O FIRMIE

EURO – DARMAL Spółka z o.o. ze stałą siedzibą przy ulicy Parkowej 3, 58 – 400 Kamienna Góra została powołana do życia w 2006 roku. Pierwsi właściciele ukierunkowali firmę w działalności ogólnobudowlanej, z czasem profil działania firmy został rozszerzony i ukierunkowany na zakres zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę techniczną z niezbędnymi uprawnieniami. Średni potencjał wykonawczy w latach 2006 – 2018 wynosił ponad 100 osób, z czego nadzór i kadra techniczna stanowiło 15 osób. Systematycznie dokształcamy naszych pracowników na seminariach, konferencjach naukowo – technicznych, warsztatach naukowych oraz studiach podyplomowych w dziedzinie ochrony przed korozją. Taka inwestycja w kadrę pozwala nam zwiększyć konkurencyjność oraz zapewnić coraz wyższą jakość oferowanych usług. Nasi pracownicy posiadają liczne niezbędne uprawnienia, certyfikaty i świadectwa kwalifikacji: Frosio, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i wiele innych.

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji kontraktów na terenie Beneluksu.

Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem zapewniającym wymaganą najwyższą jakość jak:

sprężarki o bardzo dużej wydajności

zbiorniki ciśnieniowe ścierniwa wraz z osprzętem

urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej typu Quill Falcon

urządzenia do mycia pod ciśnieniem

agregaty do natrysku hydrodynamicznego

aparaty do metalizacji natryskowej

klimatyzatory, nagrzewnice

komplety nowoczesnych rusztowań

specjalistyczny sprzęt do kontroli jakości robót
oraz sprawdzania warunków temperaturowo –
wilgotnościowych w trakcie aplikacji farby