Prace na stacji GPZ Elana Toruń

Data:

Nazwa zadania: Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wysokich i wsporczych rozdzielni 220kV i 2 pól 110kV autotransformatorów

Charakterystyka zlecenia: 

Budżet:

Obiekt/y:  GPZ Toruń-Elana

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac wchodziły:

  • przygotowanie podłoża kratowych konstrukcji do stopnia czystości P St2,
  • mycie i odtłuszczanie powierzchni stalowych,
  • impregnacja złączy oraz miejsc silnie skorodowanych konstrukcji wsporczych preparatem IKOROL,
  • malowanie wyrobami jednoskładnikowymi dla strefy C5I – farbą gruntującą Solvatic PVC-AY Grundierung EG na grubość nominalną 120 µm, oraz farbą nawierzchniową Solvatic PVC-AY Decklack EG na grubość nominalną 120 µm
  • wymiana tabliczek ostrzegawczych informacyjnych, fazowych oraz numeracyjnych.

Ilość wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej to 5000 m2