Prace w Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A.

Data:

Nazwa zadania: Wykonanie modernizacji rury ssącej RS-1 oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wnętrza rurociągu RD-1 na odcinku II, VII i VIII.

Charakterystyka zlecenia: 

Budżet:

Obiekt/y:  Elektrownia wodna szczytowo-pompowa w Żarnowcu

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac wchodziło:

  • wykonanie powłok antykorozyjnych w technologii farb epoksydowych Hempel’s o grubości 480 µm,
    • kategoria korozyjności  C5-M,
    • okres eksploatacji  >15 lat,
  • wykonanie ponad 6000 m3 rusztowań,
  • wykonanie ok. 8000 m2 zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągu o średnicy 5,5 – 7,1 [m]