Prace w rozdzielni 110/15kV w GPZ Zawadzkie

Data:

Nazwa zadania: Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych transformatorów rozdzielni 110/15kV

Charakterystyka zlecenia: 

Budżet:

Obiekt/y:  GPZ Zawadzkie

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac wchodziło:

  • oczyszczenie konstrukcji z rdzy odparzeń i łuszczącej się farby,
  • malowanie antykorozyjną farbą nawierzchniową powierzchni konstrukcji wsporczych, transformatorów, oraz części pracujących pod napięciem,
  • wymiana kompletu tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych.
  • konserwacja części przyziemnej konstrukcji polegająca na:
    • odkopanie fundamentów na głębokość 0,5 m,
    • czyszczenie oraz malowanie odkopanego fundamentu i dolnej części konstrukcji farbą bitumiczną,
    • zasypanie fundamentu do poziomu gruntu.