Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno

Data: październik – grudzień 2016

Charakterystyka zlecenia: Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno

Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”

Budżet:

Obiekt/y: RZGW Gliwice

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac wchodziło:

  • montaż i demontaż rusztowań,
  • mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem,
  • usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem,
  • czyszczenie strumieniowo-ścierne,
  • odtłuszczenie konstrukcji,
  • zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pomalowanie konstrukcji farbami pasywacyjnymi w technologii DRIZORO,
  • zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pomalowanie konstrukcji farbami epoksydowo-poliuretanowymi w technologii HEMPEL,
  • usuwanie ścierniwa z dna komory.