Remont i przebudowa obiektów inżynierskich na linii kolejowej nr 18 (odc 162 km – 164 km)

Data: lipiec – wrzesień 2017

Charakterystyka zlecenia: Remont obiektów inżynierskich linii kolejowej nr 18

Nazwa zadania: Kompleksowa naprawa toru nr 1 i 2 km 160,591-164,489 (naprawa główna) linii nr 18 Kutno – Piła Gł. z remontem podtorza, obiektów inżynieryjnych i przejazdu kolejowo-drogowego oraz robotami towarzyszącymi „obiekty inżynieryjne – most kolejowy w km 163,426 oraz przepust w km 161,935”

Budżet:

Obiekt/y: Obiekty infrastruktury kolejowej linii nr 18 

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac dla mostu na 163,426 km wchodziło:

 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • roboty naprawcze sklepienia,
 • izolacja mostu i ścian wraz z ich częściową przebudową,
 • umocnieni sklepienia i remont schodów,
 • roboty konserwacyjno-porządkowe,
 • odbudowa torowiska

W zakres wykonanych prac dla przepustu kolejowego na 161,935 km wchodziło:

 • opracowanie dokumentacji projektowej
 • roboty rozbiórkowe obiektu,
 • budowa nowego przepustu o długości 11 m wraz ze ścianami czołowymi,
 • umocnienie skarp,
 • wykonanie schodów skarpowych,
 • odbudowa torowiska,
 • prace porządkowe