Remont i przebudowa obiektów inżynierskich na linii kolejowej nr 18 (odc 64 km – 90 km)

Data: wrzesień 2016 – październik 2017

Charakterystyka zlecenia: Remont obiektów inżynierskich linii kolejowej nr 18

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Włocławek Brzezie – Aleksandrów Kujawski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny”

Budżet:

Obiekt/y: Obiekty infrastruktury kolejowej linii nr 18 na szlaku Nieszawa Waganiec – Aleksandrów Kujawski

Szczegóły realizacji:

Remont i przebudowa na szlaku Włocławek – Nieszawa Waganiec dotyczył następujących obiektów:

 • most w km 63,665;
 • przepust w km 65,189;
 • przepust w km 66,975;
 • przepust w km 68,237;
 • przepust w km 69,728;
 • przepust w km 70,372;
 • przepust w km 71,094;
 • przepust w km 72,564;
 • przepust w km 73,528;
 • most w km 73,540

Remont i przebudowa na szlaku Włocławek – Nieszawa Waganiec dotyczył następujących obiektów:

 • przepust w km 78,123;
 • przepust w km 78,781;
 • przepust w km 79,405;
 • przepust w km 82,758;
 • przepust w km 84,875;
 • most w km 85,882;
 • przepust w km 87,367;
 • most w km 89,916

W zakres wykonanych prac dla wszystkich w/w obiektów wchodziło:

 • wykonanie stref przejściowych wraz z odwodnieniem,
 • izolacja płyty pomostu w technologii Servidec – Servipac,
 • poszerzenie gzymsów do wymaganej skrajni,
 • wytworzenie i montaż balustrad oraz poręczy,
 • montaż schodów skarpowych,
 • zabezpieczenie antykorozyjne stali i betonów,
 • wykonanie na powierzchniach betonowych napraw zaprawami typu PCC,
 • hydrofobizacja betonów, kamieni i powierzchni ceglanych.
 • iniekcja ciśnieniowa rys,
 • izolacja kurtynowa sklepień,
 • wykonanie nowych elementów żelbetowych (głowice przepustów, gzymsów, płyty ustroju nośnego)