Remont mostu kolejowego na linii kolejowej nr 33 (46,5 km)

Data: maj – czerwiec 2018

Charakterystyka zlecenia: Remont mostu kolejowego linii kolejowej nr 33

Nazwa zadania: Wymiana nawierzchni mostu kolejowego w km 47,621 linii nr 33 w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni (zmiana typu nawierzchni z S49 na S60E1) na mostownicach drewnianych linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica w km 47,621 wraz z robotami towarzyszącymi”

Budżet: 5 000 000,00 zł

Obiekt/y: Most Legionów Józefa Piłsudskiego w Płocku

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac na moście wchodziło:

 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • demontaż odbojnic,
 • demontaż blach p.poż,
 • demontaż blach przeciw wykolejeniowych,
 • demontaż toru,
 • wytworzenie i montaż stołeczków centrujących i opórek wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
 • montaż nowych mostownic,
 • wykonanie stref przejściowych wraz z odwodnieniem,
 • montaż nowego toru S60E1 wraz z blachami p.poż i przeciw wykolejeniowymi,
 • montaż przyrządów wyrównawczych,
 • wykonanie dylatacji,
 • montaż odbojnic wraz z wykonaniem dziobów,