Remont mostu kolejowego w Bydgoszczy

Data: lipiec – październik 2018

Charakterystyka zlecenia: Remont mostu kolejowego nad kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy

Nazwa zadania: 

Budżet:

Obiekt/y: Most kolejowy w km 162,723 linii nr 18 Kutno – Piła

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac wchodziło:

 • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej w ilości ok. 4000 m2,
 • piaskowanie przyczółków,
 • wykonie nowych gzymsów,
 • uzupełnienie powierzchni betonowych zaprawami PCC,
 • zabezpieczenie powierzchni betonowych barwną powłoką elastyczną,
 • demontaż dyliny drewnianej na chodnikach oraz wykonanie nowych chodników z krat pomostowych,
 • demontaż i budowa nowej nawierzchni torowej z szyn S49,
 • wytworzenie konstrukcji stalowych i ich montaż: stołeczki centrujące, opórki, konstrukcja wsporcza chodników, blachy p.poż i przeciw wykolejnicowych,
 • montaż nowych mostownic na stołeczkach,
 • ułożenie blach p.poż i przeciw wykolejnicowych,
 • wykonanie inekcji,