Remont obiektów inżynierskich na linii kolejowej nr 33 (odc 13 km- 20 km)

Data: maj – czerwiec 2018

Charakterystyka zlecenia: Remont obiektów inżynierskich linii kolejowej nr 33

Nazwa zadania: Rewitalizacja toru nr 1 linii nr 33 Kutno – Brodnica na odcinku Stacja Strzelce Kujawskie i szlak Strzelce Kujawskie – Sierakówek w km 13,512 – 19,880 z naprawą obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowo-drogowych i robotami towarzyszącymi”

Budżet:

Obiekt/y: Obiekty infrastruktury kolejowej linii nr 33

Szczegóły realizacji:

Remont dotyczył następujących obiektów:

 • przepust w km 14,375,
 • przepust w km 15,247,
 • przepust w km 17,010,
 • przepust w km 18,478,
 • przepust w km 19,552,

W zakres wykonanych prac dla wszystkich w/w obiektów wchodziło:

 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • wykonanie izolacji koryta,
 • poszerzenie gzymsów do wymaganej skrajni,
 • wykonanie i montaż balustrad,
 • wykonanie schodów skarpowych,
 • wykonanie napraw powierzchni betonowych zaprawami PCC,
 • położenie powłok ochronnych na powierzchniach stalowych i betonowych,
 • reprofilacja skarp,