Remont obiektów inżynierskich na linii kolejowej nr 33 (odc 5 km – 13 km)

Data: październik – listopad 2017

Charakterystyka zlecenia: Remont obiektów inżynierskich linii kolejowej nr 33

Nazwa zadania: Rewitalizacja toru nr 1 linii nr 33 Kutno – Brodnica od 5,370 – 13,152 [km] wraz z robotami towarzyszącymi

Budżet:

Obiekt/y: Obiekty infrastruktury kolejowej linii nr 33

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac dla wiaduktu kolejowego w km 9,621 wchodziło:

 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • remont płaszcza żelbetowego,
 • wykonanie izolacji koryta w technologii Servidec – Servipac,
 • nadbudowa i poszerzenie gzymsów,
 • wykonanie balustrad na gzymsie,
 • montaż schodów skarpowych,
 • wykonanie odwodnienia,
 • piaskowanie powierzchni kamiennych,
 • reperacja powierzchni betonowych zaprawami PCC,
 • wykonanie iniekcji,
 • hydrofobizacja,
 • rekultywacja terenu.

W zakres wykonanych prac dla przepustu kolejowego w km 8,863 wchodziło:

 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • nadbudowa i poszerzenie gzymsów,
 • wykonanie balustrad na gzymsie,
 • montaż schodów skarpowych,
 • piaskowanie powierzchni betonowych,
 • reperacja powierzchni betonowych zaprawami PCC,
 • wymiana kręgów przepustu
 • rekultywacja terenu.

W zakres wykonanych prac dla wiaduktu kolejowego km 8,591 wchodziło:

 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • wykonanie balustrad na gzymsie,
 • montaż schodów skarpowych,
 • piaskowanie powierzchni betonowych,
 • reperacja powierzchni betonowych zaprawami PCC,
 • wykonanie iniekcji,
 • hydrofobizacja,
 • rekultywacja terenu.