Remont rurociągu dolotowego HZ-1 Elektrowni Wodnej w Żydowie

Data:

Nazwa zadania: Remont rurociągu dolotowego Elektrowni Szczytowo Pompowej w Żydowie.

Charakterystyka zlecenia: Rurociąg dolotowy transportujący wodę napędzającą hydrozespół ma ok 460 m długości i średnicę nawet do 5,03 m

Budżet:

Obiekt/y:  Elektrownia Wodna Żydowo

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac wchodziło:

  • ciśnieniowe mycie 6800 mpowierzchni zewnętrznej, oraz uzupełnienie ubytków 300 mwarstwy nawierzchniowej,
  • badania grubości ścianek rurociągu,
  • badania ultradźwiękowe spawów wzdłużnych i obwodowych
  • czyszczenie strumieniowo – ścierne do stopnia czystości Sa 2 ½ i odtworzenie wewnętrznej powłoki antykorozyjnej na powierzchni ok. 6950 m2

Trójwarstwowa ochrona epoksydowa wewnętrznej części rurociągu i dwuwarstwowa epoksydowo-poliuretanowa zewnętrznej części przeprowadzone zostały w technologii Hempel.

Prace wykonano w bardzo krótkim czasie realizacji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości robót.