Remont Stopnia Wodnego „Dąbie” w Krakowie

Data:

Charakterystyka zlecenia: Zabezpieczenie antykorozyjne zasuw i klap wody górnej, oraz dolnej stopnia wodnego

Nazwa zadania:

Budżet:

Obiekt/y: Stopień Wodny „Dąbie” w Krakowie

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac wchodziło:

  • montaż, demontaż rusztowań wraz z osłonami,
  • mycie i odtłuszczanie powierzchni stalowych,
  • czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa 2½,
  • odpylanie,
  • ręczne wykonanie wyprawek malarskich naroży, spawów, oraz powierzchni trudnodostępnych,
  • hydrodynamiczne wykonanie powłoki o grubości min 450 µm w technologii Hempel
  • bieżące odwodnienie obszaru prowadzenia prac.

Ilość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wynosiła ok. 1800 m2