Remont ufortyfikowanego mostu kolejowego w Ścinawie

Data: kwiecień – maj 2017

Charakterystyka zlecenia: Wykonanie bieżącej konserwacji mostu kolejowego

Nazwa zadania: Zabezpieczenie antykorozyjne toru 1 przęsło 1 i 2, uzupełnienie spoinowania w części kamiennej filarów oraz przyczółków, uzupełnienie blach na pomoście chodnika technicznego toru nr 2, usunięcie roślinności z międzytorza- mostu kolejowego linia 273 km 56,519 zgodnie z Decyzją nr 203/2016 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzory Budowlanego”

Budżet:

Obiekt/y: Ufortyfikowany most na Odrze w Ścinawie

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac na wieżach i przęsłach bocznych mostu wchodziło:

  • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej przęsła 1 i 2,
  • demontaż starego i ułożenie nowego chodnika z drewna,
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczółków i filarów,
  • uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych podlewek pod łożyska filara nurtowego,
  • piaskowanie filarów kamiennych wraz z uzupełnieniem spoin.