Remont zbiorników w Bazie Paliw w Rejowcu Poznańskim

Data:

Nazwa zadania:  Remont zbiornika nr 29 o objętości 20000 m3  oraz remonty zbiorników nr: 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 62

Charakterystyka zlecenia: 

Budżet:

Obiekt/y:  Baza Paliwowa nr 4 PKN Orlen Rejowiec Poznański

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac wchodziło:

  • montaż, demontaż rusztowań,
  • czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stalowej w osłonie wodnej do stopnia czystości Sa 2½ powierzchni zewnętrznych płaszczów zbiorników,
  • malowanie natryskiem bezpowietrznym systemem epoksydowo-poliuretanowym na grubość nominalną 250 µm (3 warstwy) w technologii Hempel.