Zabezpieczenie antykorozyjne mostu kolejowego w Żukowie

Data:

Charakterystyka zlecenia: Zabezpieczenie antykorozyjne kolejowego mostu stalowego

Nazwa zadania: Zlecenie zrealizowane w ramach zadania: 'Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego Korytarza Kolejowego” – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201 etap I’.

Budżet:

Obiekt/y: Most kolejowy tzw. magistrali węglowej Herby- Gdynia w Żukowie

Szczegóły realizacji:

W zakres wykonanych prac wchodziło:

  • umycie konstrukcji wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentu biodegradalnego,
  • czyszczenie konstrukcji stalowej metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2½ wg normy ISO 8501-1:2007 wraz z odtłuszczeniem powierzchni,
  • nałożenie natryskiem bezpowietrznym trzech warstw zestawu farb epoksydowo-poliuretanowych firmy Hempel o łącznej grubości 240 µm w kolorze RAL 7035 posiadającego aktualną aprobatę IBDiM.

Powierzchnia wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego wynosiła ok. 3500 m2